รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี56

on . Posted in ข่าวทั่วไป

บัณฑิตพสวท. ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี พ.ศ. 2556 จำนวน 2 คน

          ขอแสดงความยินดีกับผศ. ดร. กมลเบ้าวัน อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และผศ.ดร. วิทยาศาสตร์เงินแท้อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีสาขาเคมีวิเคราะห์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2556 ในงานประกาศผลรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

ดูภาพงานประกาศรับได้ที่นี้