บัณฑิต พสวท.ได้ รางวัล นักวิจัยระดับโลก

on . Posted in ข่าวทั่วไป

Shivatra (formerly Chutima)
Noi Talchai, PhD
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           ดร. ฌีวาตรา (เดิม ชุติมา) ตาลชัย ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ดีเด่นจากสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งสหรัฐอเมริกา (www.endo-society.orgซึ่งเป็นองกรค์ที่ใหญ่เก่าแก่ และผลิตผลงานวิชาการ อุทิศต่อการวิจัยและรักษาโรคที่เกี่ยวกับฮอร์โมน มากที่สุดในโลก* ดร. ฌีวาตรา  ตาลชัย ได้รับรางวัล โดยใช้องค์ความรู้เรื่อง Stem Cells and Differentiation ในการ (1) ค้นพบวิธีการรักษาใหม่ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา Professor Domenico Accili สำหรับ ผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ ซึ่งเซลล์ที่ผลิตอินซูลินในตับอ่อนถูกทำลายไปโดยระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยใช้เซลล์ลำไส้ผลิตอินซูลิน ทดแทน (2) ดร. ฌีวาตรา  ตาลชัย และอาจารย์ เสนอ ทฤษฏีใหม่ ในการอธิบาย การเกิดโรค เบาหวาน ประเภทที่ ซึ่งหักล้าง องค์ความรู้เดิม ที่เชื่อกันมากว่า 30 ปี โดย ทฤษฏีใหม่ เสนอแนวทางการรักษาแบบใหม่ ที่ถูกกับกลไกการเป็นโรคเบาหวานมากขึ้น ณ ปัจจุบันมีผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก กว่า 347 ล้านคน** บทวิจารณ์บางส่วนจากสื่อภาคประชาชน

          *wikipedia

          **WHO