รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี2559

on . Posted in ข่าวทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตพสวท ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2559 ดร. พนิดาสุรวัฒน์ภาควิชาเคมีคณะเภสัชศาสตร์จากผลงาน "เคมีคำนวณเพื่อการป้องกันและรักษาโรค"  
ดูข้อมูลเพิ่มเติม