ประกาศ กิจกรรมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists: ICYS2020)

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการ สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists: ICYS2020) 

รายละเอียดและกำหนดการ ดังนี้

>>> ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ICYS 2020 <<<

ประกาศผลคัดเลือกพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  โดย ฝ่าย พสวท. ประสงค์รับสมัครนิสิต นักศึกษา จำนวน 6 คน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2563 ณ เดอะเปียโน รีสอร์ท
เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

บัดนี้ คณะกรรมการค่ายฯ พิจารณาคัดเลือกพี่เลี้ยงกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วดังเอกสารแนบ

ประกาศผลคัดเลือกพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562>>คลิ๊กที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ ทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

-------------------------

                   ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อรับทุนศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนฯ ไปแล้วนั้น

          บัดนี้ การดำเนินการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ดังต่อไปนี้ 

>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน. <<<

ประกาศการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศเรื่องการศึกษานักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563
- ไฟล์ประกาศ
- กรอกใบสมัคร (โดยนักเรียนจะต้องพิมพ์ใบสมัครนี้ยื่นสมัครที่โรงเรียนที่ต้องการเข้าเรียน)
- ไฟล์รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัคร

***แจ้งปัญหา***

ขณะนี้ระบบการส่งแบบฟอร์มตอบกลับอัตโนมัติมีปัญหา
ทาง ฝ่าย พสวท. จะดำเนินการทยอยส่งทีละรายการ

ทั้งนี้ขอความร่วมมือ ไม่ส่งข้อมูล แบบฟอร์มการกรอกใบสมัครซ้ำ

ฝ่าย พสวท. จะดำเนินการส่งแบบฟอร์มตอบกลับให้เร็วที่สุด และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

 

 

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ฤดูร้อน เพิ่มเติม ระดับมัธยมฯ ปีการศึกษา 2562

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  โดย ฝ่าย พสวท. ประสงค์รับสมัครนิสิต นักศึกษา จำนวน 6 คน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2563 ณ เดอะเปียโน รีสอร์ท
เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดรับสมัครเพิ่มเติม>>คลิ๊กที่นี่

ใบสมัครพี่เลี้ยง

ข้อมูลลงในหนังสือเกี่ยวโป้ง 

 คณะกรรมการค่ายฯ จะพิจารณาคัดเลือก และประกาศการคัดเลือก วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ สสวท. http://dpst.ipst.ac.th

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครและแบบฟอร์มเกี่ยวโป้ง ส่ง E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ;   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (ไฟล์ word)

More Articles...