ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์สำหรับบุคคลที่มีความสามารถสูง เพื่อรับทุนพสวท.ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

 

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์สำหรับบุคคลที่มีความสามารถสูง

เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)

ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

 -          ดาวน์โหลดประกาศ>>>คลิก

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวรายงานตัวเพื่อยืนยันการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ไปยังอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2561

 

 

 

หลักสูตรที่อนุญาตให้ผู้รับทุน พสวท. เลือกศึกษา จำนวน 14 หลักสูตร

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

    หลักสูตรที่อนุญาตผู้รับทุน พสวท. เลือกศึกษา จำนวน 14 หลักสูตร

ดูรายละเอียดดังไฟล์แนบ>>>>คลิก

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. เพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

 

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษา ณ ต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก

ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังนี้     

                            -  ประกาศรับสมัคร>>>คลิก

                            -  ใบสมัครสอบ>>>คลิก

                            -   หนังสือรับรอง>>>คลิก

ยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งผ่านไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษมายัง สสวท.

ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 

                       และประกาศผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 

                           

                          -  ประกาศผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน(ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562)

                              

                          - ผู้สมัคร จะต้องกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561

 

                            ดังลิงค์ >>> https://goo.gl/forms/1eMyuLcEQijC4FGt1

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 02 392 4021 ต่อ 2308 หรือ 2312