เลื่อนประกาศผลทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปีงบประมาณ 2556

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ตามประกาศ เรื่อง ทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปีงบประมาณ 2556 กำหนดให้แจ้งผลการพิจารณาทุนในวันที่ 20 กันยายน 2556  เนื่องจากการพิจารณาทุนวิจัยยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จำเป็นต้องขอเลื่อนการแจ้งผลการพิจารณาออกไป โดยคาดว่าจะประกาศได้ภายในเดือนธันวาคม 2556 และต้องขออภัยในความล่าช้าที่เกิดขึ้น

สาขา พสวท. และ สควค.