ทุนวิจัยแรกบรรจุ2556

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปีงบประมาณ 2556

             สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศให้ทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อสนับสนุนการวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุที่มีหน่วยงานรองรับแล้ว ให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยทันทีหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ก่อนที่พลังและความมุ่งมั่นในการทำงานวิจัยจะค่อยๆถดถอยไป และเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ในการทำงานวิจัยก้าวสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ มีกำลังใจและความกระตือรือร้นทางวิชาการ และเอื้อให้การทำวิจัยบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานและความเป็นเลิศในวิชาชีพ สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2556 นี้  ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียด / FormDPST_FR 01.doc / FormDPST_FR 01.pdf