ประกาศสมัครสอบคัดเลือกทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษาต่างประเทศ ประจําปีการศึกษา 2566

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจําปีการศึกษา 2566

---------------------------------------

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2566โดยมีรายละเอียดดังประกาศฯ นักเรียนที่ประสงค์จะสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนฯ
ขอให้ส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ (ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ในประกาศฯ)
มายัง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2566 ไม่เกินเวลา 16.00 น.

 อ่านประกาศฉบับเต็ม >>>>> คลิก 

 ดาวน์โหลด เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 (ใบสมัครสอบคัดเลือก) 

ดาวน์โหลด เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 (หนังสือรับรอง จากอาจารย์ที่ปรึกษา)