ตารางสัมภาษณ์นักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 (ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoom)

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

 
ตารางสัมภาษณ์นักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 (ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoom) ดังไฟล์--> 
 
ศึกษาแนวปฏิบัติและ link ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ https://bit.ly/3IMynHf