ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สสวท.พบนักเรียนทุน พสวท. วันที่ 27 ม.ค. 66 และ 31 ม.ค. 66

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

  ตามที่ QTFT ร่วมกับ สสวท. ได้จัดกิจกรรมพบนักเรียนทุน พสวท. ทั้งกลุ่มที่กำลังศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

โดยมีกำหนดการประชุมในวันที่ 27 มกราคม  และ 31 มกราคม 2566 รายละเอียดดังภาพประชาสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.