ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน Summer Internship Program 2022 ของมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน Summer Internship Program 2022 ของมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

รายละเอียด : ทางมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณในการความสนใจเข้าร่วมโครงการ Summer Internship Program 2022 ในครั้งนี้ โดยโครงการฝึกงาน Summer Internship Program เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภายใต้การดูแลของมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ซึ่งเป็นโครงการเปิดประสบการณ์การทำงานกับองค์กรพันธมิตรที่สนับสนุนมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ที่สนใจเปิดรับคุณครูผู้นำฯ เข้าไปฝึกประสบการณ์การทำงาน เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้นำฯ ทุกคน ได้ทดลองเข้าสู่ระบบการทำงานจริง ได้นำความรู้ ความเข้าใจในบริบทของโรงเรียนและห้องเรียนไปขยายผลให้กับภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ครูผู้นำฯ ได้ใช้ความสามารถในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากการทำงานในห้องเรียนได้อย่างเต็มที่เพื่อให้พวกเขาได้สร้างผลกระทบเชิงบวกในด้านอื่น ๆ ให้แก่สังคม นอกเหนือจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้นำฯ มูลนิธิฯ และองค์กรพันธมิตรผู้สนับสนุนอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน
โดยโครงการดังกล่าวจะใช้ช่วงเวลาปิดเทอมภาคฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2565 ในการส่งคุณครูผู้นำฯ ไปฝึกประสบการณ์กับองค์กรพันธมิตร เพื่อให้คุณครูผู้นำฯ ได้เรียนรู้บริบทงานที่หลากหลาย และได้ทำความเข้าใจรูปแบบการทำงานในอนาคต และสามารถเลือกเส้นทางในการทำงานที่สร้างผลกระทบเชิงบวกในด้านการศึกษาต่อไป ซึ่งหากทางองค์กรมองว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้นไม่เพียงพอ สามารถให้ครูผู้นำเริ่มเข้าฝึกงาน 2 วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม ถึง 3 เมษายน เพื่อเรียนรู้งานในเบื้องต้นก่อนที่จะเริ่มงานจริงในวันที่ 4 เมษายน 2565 โดยสาขาที่สนใจจะเกี่ยวข้องกับ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>คลิก