ประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําปีการศึกษา 2565

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ด่วนที่สุด‼️ แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ให้นักเรียนเข้าสอบคัดเลือกฯ ในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ เวลา 09:00 - 12:30 น. ณ ศูนย์โรงเรียน พสวท. ทั้ง 10 แห่ง หรือสอบผ่านระบบออนไลน์ โดยนักเรียนลงทะเบียนแจ้งความจำนงการเข้าสอบได้ที่ https://forms.gle/eiZvukKgGTwhwQATA

อ่านไฟล์ประกาศฉบับเต็มที่ https://drive.google.com/.../1wMbmJlppEKGjtPJnv3u.../view...