การประชุมวิชาการนักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2564 (DPSTcon2021) ในวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564 ทางออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

สสวท. ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
กำหนดจัดงานประชุมวิชาการนักเรียนทุน พสวท. ประจำปี 2564 (DPSTcon2021) ในวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2564
ทางออนไลน์ ผ่าน Cisco Webex
 
 
จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. อาจารย์
นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ โดยลงทะเบียนได้ที่