ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ฤดูร้อน เพิ่มเติม ระดับมัธยมฯ ปีการศึกษา 2562

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  โดย ฝ่าย พสวท. ประสงค์รับสมัครนิสิต นักศึกษา จำนวน 6 คน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2563 ณ เดอะเปียโน รีสอร์ท
เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดรับสมัครเพิ่มเติม>>คลิ๊กที่นี่

ใบสมัครพี่เลี้ยง

ข้อมูลลงในหนังสือเกี่ยวโป้ง 

 คณะกรรมการค่ายฯ จะพิจารณาคัดเลือก และประกาศการคัดเลือก วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ สสวท. http://dpst.ipst.ac.th

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครและแบบฟอร์มเกี่ยวโป้ง ส่ง E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ;   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (ไฟล์ word)