ประกาศผลการคัดเลือกทุนวิจัยสำหรับ บัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

 
 

ประกาศผลการคัดเลือกทุนวิจัยสำหรับ บัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ และให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศ เข้ารับการปฐมนิเทศ พร้อมนักวิจัยพี่เลี้ยง โดยกรอกแบบตอบรับส่งให้ สสวท. ภายในวันที่ 24 กันยายน 2555

 ไฟล์ประกอบเพิ่มเติม
ชื่อไฟล์
คำอธิบายไฟล์
ขนาดไฟล์
13480288481.pdf ประกาศทุนวิจัยแรกบรรจุ 374.73 KB
13480288482.pdf กำหนดการปฐมนิเทศผู้รับทุนวิจัย 157.73 KB
13480397061.doc แบบตอบรับการปฐมนิเทศผู้รับทุนวิจัย 59.00 KB