ประกาศรับสมัครโครงงานเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists: ICYS2020) ครั้งที่ 27 ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.