ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อรับทุนพสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ <<<<คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. สำหรับผู้สมัครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่ประสงค์เข้าพัก ณ ที่พักที่ สสวท. จัดเตรียมให้ ก่อนวันสัมภาษณ์ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม  https://goo.gl/forms/KXcyDbyo2jb8U6gB3  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น. 
ทั้งนี้ หากแจ้งการเข้าพักแล้วไม่เข้าพัก นักเรียนทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

2. สำหรับนักเรียนที่ทำวิจัย ณ ต่างประเทศ ประสงค์ที่จะสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ กรุณาแจ้งกลับมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น.