ขั้นตอนรายงานตัวผ่าน dpstframework.com

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ขั้นตอนรายงานตัวใกล้/หลังสำเร็จการศึกษาบัณฑิต พสวท. ผ่าน https://dpstframework.com

1. สมัครสมาชิก

2. ยืนยันรหัสผ่านที่ได้รับทางอีเมล์  ***(อีเมล์อาจอยู่ในอีเมล์ขยะ)

3. เข้าสู่ระบบ จะปรากฏแถบแบบฟอร์มออนไลน์

4. ยืนยันตัวตนเพื่อใช้ E-signature

5. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ 

 

ไฟล์เอกสารที่จะต้องแนบในการรายงานตัวออนไลน์ ประกอบด้วย
1. รูปถ่าย
2. ประวัติและผลงาน (CV)
3. สำเนาการสอบจบแล้ว หรือ สำเนาปริญญาบัตร
4. สำเนาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์

 

https://dpstframework.com

สอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.