ขั้นตอนรายงานตัวผ่าน Google Form

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ขั้นตอนรายงานตัวใกล้/หลังสำเร็จการศึกษาบัณฑิต พสวท. ผ่าน Google Form >>>คลิก<<<

 

ไฟล์เอกสารที่จะต้องแนบในการรายงานตัวออนไลน์ ประกอบด้วย
1. รูปถ่าย
2. ประวัติและผลงาน (CV)
3. สำเนาการสอบจบแล้ว หรือ สำเนาปริญญาบัตร
4. สำเนาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.