ขั้นตอนรายงานตัวผ่าน Google Form

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

 

ขั้นตอนรายงานตัวใกล้/หลังสำเร็จการศึกษาบัณฑิต พสวท. ผ่าน Google Form >>>คลิก<<<

 

ไฟล์เอกสารที่จะต้องแนบในการรายงานตัวออนไลน์ ประกอบด้วย
1. รูปถ่าย
2. ประวัติและผลงาน (CV)
3. สำเนาการสอบจบแล้ว หรือ สำเนาปริญญาบัตร
4. สำเนาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ พสวท. หลังสำเร็จการศึกษา  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.