รับสมัครบุคคลที่มีความสามารถสูง เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2561)

- รายละเอียดประกาศ <<< คลิก

- แบบฟอร์มการรับสมัคร <<< คลิก

 โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรับสมัคร รวมทั้งแนบเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ

จากนั้น อัปโหลดเอกสาร (สกุล.pdf) ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

https://goo.gl/forms/9TqfxLnFQZFS37OW2

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2392-4021 ต่อ 2308 หรือ 2312 ในวันและเวลาราชการ (8.00 - 16.30 น.)