ขอเชิญน้อง พสวท. เข้าร่วมงานสัมมนาและแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองคการวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น)

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ขอเชิญน้อง พสวท. เข้าร่วมงานสัมมนาและแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองคการวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น) รับจำนวน 10 คน
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 61 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

โปรดแจ้งชื่อที่มิตรชัย ด่วนครับ
ขอบคุณมาก
พี่มิตรชัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0860322851