ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทุนศึกษาต่างประเทศระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด 

 

ทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ด้านวิชาการอย่างเข้มข้น และด้านอื่นๆ ในเอกสารแนบท้ายประกาศ