เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ปี 2561 (ระดับตรี-โท-เอก)

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ปี 2561 (ระดับตรี-โท-เอก)

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2561 และมีกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 นั้น

สสวท. โดย ฝ่าย พสวท. ขอแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อดังกล่าว เป็นวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2561 ทางเว็บไซต์  http://dpst.ipst.ac.th/

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความล่าช้าที่เกิดขึ้น