ประกาศผลการคัดเลือกทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปี 2558

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศผลการคัดเลือกทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปี 2558 รายละเอียดดังนี้
1. ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก
2. ไฟล์ หลักเกณฑ์และข้อกำหนดวิธีปฏิบัติผู้รับทุนวิจัยแรกบรรจุ ปี2558 [ฉบับปรับปรุง]
3. ไฟล์ สัญญารับทุนวิจัยปี2558 [ฉบับปรับปุรง]

ทั้งนี้ ขอให้นักวิจัยที่มีชื่อตามประกาศ และประสงค์จะรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปี2558 ติดต่อ สสวท. เพื่อปฏิบัติตามเกณฑ์และข้อกำหนด สำหรับการรับทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปีก 2558 ภายในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559