ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงค่ายฯ พสวท. ระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา 2557

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ และบรูคไซต์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ทั้งนี้  ผู้ที่ยังไม่ได้ส่งแบบฟอร์มเกี่ยวโป้ง ขอความร่วมมือส่งภายในวันที่ 28 มกราคม 2558

ไฟล์รายชื่อพี่เลี้ยงค่ายระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557