พิธีเปิดงาน วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

     

     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ด.ร.มนตรี  จุฬาวัฒนทล  (กลาง) ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท. เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 9 พร้อมทั้งคณะผู้บริหารจากหน่วยงานร่วมจัด เป็นสักขีพยาน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557  ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯ 

     ทั้งนี้ งาน วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯ จัดโดย สสวท.  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

     โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การเสวนา เรื่อง 30 ปี พสวท. สร้างนักวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาประเทศไทย  (อดีต ปัจจุบัน อนาคต)  การเสวนา เรื่อง งานวิจัย นำไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน  การเสวนาวิชาการที่แบ่งตามกลุ่มงานวิจัย   การนำเสนอผลงานวิจัยของนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผ่านกิจกรรม STEM ศึกษา กิจกรรมสนุกกับผลึก เนื่องในวาระฉลองปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ เป็นต้น
     ดูภาพกิจกรรมได้ที่นี้

ขอบคุณภาพและข่าวจากส่วนประชาสัมพันธ์  สสวท.

กำหนดการปฐมนิเทศผู้ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2557

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

          สสวท. จัดปฐมนิเทศผู้ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557  เวลา 08.00–16.30 น. ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. รายละเอียดกำหนดดังไฟล์ที่แนบ

     1. หนังสือเชิญผู้รับทุนต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2557 ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
     
2. กำหนดการปฐมนิเทศผู้ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2557
     2
. แบบตอบรับเข้าร่วมปฐมนิเทศตรี-โท-เอก_23พค2557.docแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการนักเรียนทุน พสวท. สอนน้องเก่ง วิทย์-คณิต

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการนักเรียนทุน พสวท. สอนน้องเก่ง วิทย์-คณิต

วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

ค่ายวิทยาศาสตร์ปี56

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

ปฐมนิเทศผู้รับทุนวิจัยบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปีงบประมาณ 2556

on . Posted in ข่าวกิจกรรม


                     สาขา พสวท. จัดปฐมนิเทศผู้รับทุนวิจัยบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 ณ ห้องบุศราคัม ชั้น 32 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร  ในการปฐมนิเทศครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายพิเศษเรื่อง “ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิจัยเพื่อการทำวิจัยให้ประสบผลสำเร็จ” เพื่อเป็นแนวทางการทำวิจัยให้กับบัณฑิต พสวท. ที่ได้รับทุนวิจัยในปีนี้ (ดูภาพกิจกรรมได้ที่นี่)