เชิญร่วมฟังการบรรยายจากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล เนื่องในปีสากลแห่งผลึกศาสตร์

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

เนื่องในโอกาสปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ (International Year of Crystallography) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สวทช. International Union of Crystallography และสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย จะจัดการบรรยาย "The amazing ribosome and its tiny enemies" โดย Prof. Ada Yonath, 2009 Nobel Laureate in Chemistry ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 - 15.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.) ณ ห้องบรรยาย L01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท )
ในการนี้ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ และฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ สำนักงานกลาง จะได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านผลึกศาสตร์แก่ผู้สนใจด้วย ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย โดยลงทะเบียนที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/index.htm
และสามารถดูรายละเอียดกำหนดการ ได้ที่นี่

ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระหว่างประเทศ ที่สหราชอาณาจักร (IYPT2014)

on . Posted in ข่าวกิจกรรมนายพรชัย อินทรฉาย (ที่ 4 จากขวา) รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
แสดงความยินดีผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 27 International Young Physicist’s Tournament (IYPT 2014) ณ เมือง shrewsbury สหราชอาณาจักร ได้แก่นายปวิณ เตโชโยธิน โรงเรียนดรุณสิกขาลัย กรุงเทพมหานคร นางสาวอรุณเริ่ม กิตติรัตนชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายธนกฤต มามี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวศรมน ชัยชาญ และนายเทเลอร์ แยน โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา โดย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช รองผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) Team leader และ ผศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ อาจารย์ประจำสำนักวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) Team leader เป็นผู้นำทีม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้         

           ซึ่งในปีหน้าประเทศไทยจะรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระหว่าง ประเทศ โดยมีกำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน  - 4 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา  รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://iypt2015.sut.ac.th/

พิธีเปิดงาน วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

     

     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ด.ร.มนตรี  จุฬาวัฒนทล  (กลาง) ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท. เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 9 พร้อมทั้งคณะผู้บริหารจากหน่วยงานร่วมจัด เป็นสักขีพยาน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557  ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯ 

     ทั้งนี้ งาน วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯ จัดโดย สสวท.  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

     โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การเสวนา เรื่อง 30 ปี พสวท. สร้างนักวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาประเทศไทย  (อดีต ปัจจุบัน อนาคต)  การเสวนา เรื่อง งานวิจัย นำไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน  การเสวนาวิชาการที่แบ่งตามกลุ่มงานวิจัย   การนำเสนอผลงานวิจัยของนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผ่านกิจกรรม STEM ศึกษา กิจกรรมสนุกกับผลึก เนื่องในวาระฉลองปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ เป็นต้น
     ดูภาพกิจกรรมได้ที่นี้

ขอบคุณภาพและข่าวจากส่วนประชาสัมพันธ์  สสวท.

กำหนดการปฐมนิเทศผู้ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2557

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

          สสวท. จัดปฐมนิเทศผู้ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557  เวลา 08.00–16.30 น. ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. รายละเอียดกำหนดดังไฟล์ที่แนบ

     1. หนังสือเชิญผู้รับทุนต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2557 ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
     
2. กำหนดการปฐมนิเทศผู้ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2557
     2
. แบบตอบรับเข้าร่วมปฐมนิเทศตรี-โท-เอก_23พค2557.docแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการนักเรียนทุน พสวท. สอนน้องเก่ง วิทย์-คณิต

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมโครงการนักเรียนทุน พสวท. สอนน้องเก่ง วิทย์-คณิต

วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  บางนา กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่