งาน “พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

 

งาน “พสวท. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม” ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในวันที่ 8 – 9 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานของบัณฑิต พสวท. และกระตุ้นให้เกิดงานวิจัยที่สามารถใช้ได้จริงและยังคงพัฒนางานวิทยาศาสตร์พื้นฐานอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ การศึกษา และภาคเอกชน เพื่อส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

รายละเอียด: https://www.dpstdriveresearch.org/ 

!!!ดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

เก่งมากกับหัวหน้าทีมวิจัย2560 ยอดเยี่ยม >>>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<< รอยยิ้ม

 

 

ประกาศผลการคัดเลือกพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

 ถึง น้อง ๆ ที่น่ารักทุกคน

           คณะกรรมการค่ายฯ ขอขอบคุณน้องๆ ทุกคนที่ให้ความสนใจสมัครเป็นพี่เลี้ยงค่ายฯ ถือว่าปีนี้มียอดผู้สมัครจำนวนมากถึง 30 คน แต่ด้วยข้อจำกัดต่างๆ คณะกรรมการได้คัดเลือกพี่เลี้ยงไว้จำนวน 20 คน ทั้งนี้  

*หากน้องๆ ติดภารกิจ ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้ ขอให้แจ้งขอสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลคัดเลือกพี่เลี้ยง >>ดาวน์โหลดที่นี่<< Laughingประกาศผลการคัดเลือกพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันที่  19 - 25  เมษายน 2561

 

!!!ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ พสวท. 2560

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

ค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560

การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2560

1. รับสมัครพี่เลี้ยงประจำค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

    -  ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2560
    -  ใบสมัครพี่เลี้ยงในค่ายฯ ปีการศึกษา 2560 
    -  download ฟอร์มเกี่ยวโป้งกรรมการ-พี่บัณฑิต-พี่เลีี้ยง

รับสมัครพี่เลี้ยงค่ายปี59 เพิ่มเติม

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

1.  รายละเอียด

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  โดย ฝ่าย พสวท. ประสงค์รับสมัครนิสิต นักศึกษา จำนวน 10 คน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน 2560 ณ ตำนานป่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

กลุ่มเป้าหมาย

เกณฑ์และคุณสมบัติในการคัดเลือก

 2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1) เป็นนักเรียน  นิสิต นักศึกษา ทุน พสวท.

 2.2 นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี  โท

      หรือ เอก 

2) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้ทุกวัน

 

3) ถ้ามีประสบการณ์ในการเป็นพี่เลี้ยงค่ายฯ อื่นๆ    จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.  ระยะเวลาการรับสมัคร  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1 - 15 กุมภาพันธ์  2560

4.  วิธีการสมัคร

          กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร และแบบฟอร์มเกี่ยวโป้ง  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่)

ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.   ประกาศผลการคัดเลือก 

คณะกรรมการค่ายฯ จะพิจารณาคัดเลือกและประกาศการคัดเลือกวันที่  27  กุมภาพันธ์  2560 ทางเว็บไซต์ สสวท. http://dpst.ipst.ac.th

 

         

{{{{{{