เชิญร่วมฟังการบรรยายจากนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล เนื่องในปีสากลแห่งผลึกศาสตร์

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

เนื่องในโอกาสปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ (International Year of Crystallography) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สวทช. International Union of Crystallography และสมาคมโปรตีนแห่งประเทศไทย จะจัดการบรรยาย "The amazing ribosome and its tiny enemies" โดย Prof. Ada Yonath, 2009 Nobel Laureate in Chemistry ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 - 15.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.) ณ ห้องบรรยาย L01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท )
ในการนี้ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ และฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ สำนักงานกลาง จะได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ด้านผลึกศาสตร์แก่ผู้สนใจด้วย ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย โดยลงทะเบียนที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/index.htm
และสามารถดูรายละเอียดกำหนดการ ได้ที่นี่