ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระหว่างประเทศ ที่สหราชอาณาจักร (IYPT2014)

on . Posted in ข่าวกิจกรรมนายพรชัย อินทรฉาย (ที่ 4 จากขวา) รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
แสดงความยินดีผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 27 International Young Physicist’s Tournament (IYPT 2014) ณ เมือง shrewsbury สหราชอาณาจักร ได้แก่นายปวิณ เตโชโยธิน โรงเรียนดรุณสิกขาลัย กรุงเทพมหานคร นางสาวอรุณเริ่ม กิตติรัตนชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายธนกฤต มามี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวศรมน ชัยชาญ และนายเทเลอร์ แยน โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา โดย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช รองผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) Team leader และ ผศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ อาจารย์ประจำสำนักวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) Team leader เป็นผู้นำทีม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้         

           ซึ่งในปีหน้าประเทศไทยจะรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระหว่าง ประเทศ โดยมีกำหนดจัดตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน  - 4 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา  รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://iypt2015.sut.ac.th/