พิธีเปิดงาน วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

     

     ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ด.ร.มนตรี  จุฬาวัฒนทล  (กลาง) ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน (วทท. เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 9 พร้อมทั้งคณะผู้บริหารจากหน่วยงานร่วมจัด เป็นสักขีพยาน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557  ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯ 

     ทั้งนี้ งาน วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ฯ จัดโดย สสวท.  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

     โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การเสวนา เรื่อง 30 ปี พสวท. สร้างนักวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาประเทศไทย  (อดีต ปัจจุบัน อนาคต)  การเสวนา เรื่อง งานวิจัย นำไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน  การเสวนาวิชาการที่แบ่งตามกลุ่มงานวิจัย   การนำเสนอผลงานวิจัยของนักเรียน นิสิต นักศึกษา จากสถานศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผ่านกิจกรรม STEM ศึกษา กิจกรรมสนุกกับผลึก เนื่องในวาระฉลองปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ เป็นต้น
     ดูภาพกิจกรรมได้ที่นี้

ขอบคุณภาพและข่าวจากส่วนประชาสัมพันธ์  สสวท.