กำหนดการปฐมนิเทศผู้ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2557

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

          สสวท. จัดปฐมนิเทศผู้ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557  เวลา 08.00–16.30 น. ณ ห้องประชุมนิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สสวท. รายละเอียดกำหนดดังไฟล์ที่แนบ

     1. หนังสือเชิญผู้รับทุนต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2557 ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง
     
2. กำหนดการปฐมนิเทศผู้ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2557
     2
. แบบตอบรับเข้าร่วมปฐมนิเทศตรี-โท-เอก_23พค2557.doc