ปฐมนิเทศผู้รับทุนวิจัยบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปีงบประมาณ 2556

on . Posted in ข่าวกิจกรรม


                     สาขา พสวท. จัดปฐมนิเทศผู้รับทุนวิจัยบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 ณ ห้องบุศราคัม ชั้น 32 โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ กรุงเทพมหานคร  ในการปฐมนิเทศครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายพิเศษเรื่อง “ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิจัยเพื่อการทำวิจัยให้ประสบผลสำเร็จ” เพื่อเป็นแนวทางการทำวิจัยให้กับบัณฑิต พสวท. ที่ได้รับทุนวิจัยในปีนี้ (ดูภาพกิจกรรมได้ที่นี่)