ประชุมปฏิบัติการโรงเรียนศูนย์วิจัยต้นแบบ

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

         

สสวท. จัดประชุมปฏิบัติการการจัดหลักสูตรห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. ของโรงเรียนศูนย์วิจัยต้อนแบบ ระหว่างวันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพมหานคร (รูปกิจกรรม)