อบรมครูห้องเรียนพิเศษ ม.ปลาย

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขา พสวท. และ สควค. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมสำหรับครูผู้สอนโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 1–3 กค. 2556 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพฯ ดูรายละเอียด / ภาพกิจกรรม