ปฐมนิเทศนักเรียนทุน พสวท. ปี56

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

         สสวท. จัดปฐมนิเทศนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 20 - 23 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 
         ดาวน์โหลดกำหนดการ
         ภาพกิจกรรม