ประกาศผลการคัดเลือกพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

 ถึง น้อง ๆ ที่น่ารักทุกคน

           คณะกรรมการค่ายฯ ขอขอบคุณน้องๆ ทุกคนที่ให้ความสนใจสมัครเป็นพี่เลี้ยงค่ายฯ ถือว่าปีนี้มียอดผู้สมัครจำนวนมากถึง 30 คน แต่ด้วยข้อจำกัดต่างๆ คณะกรรมการได้คัดเลือกพี่เลี้ยงไว้จำนวน 20 คน ทั้งนี้  

*หากน้องๆ ติดภารกิจ ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้ ขอให้แจ้งขอสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลคัดเลือกพี่เลี้ยง >>ดาวน์โหลดที่นี่<< Laughingประกาศผลการคัดเลือกพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2560 

ระหว่างวันที่  19 - 25  เมษายน 2561