!!!ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ พสวท. 2560

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

ค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560

การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2560

1. รับสมัครพี่เลี้ยงประจำค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้

    -  ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2560
    -  ใบสมัครพี่เลี้ยงในค่ายฯ ปีการศึกษา 2560 
    -  download ฟอร์มเกี่ยวโป้งกรรมการ-พี่บัณฑิต-พี่เลีี้ยง