รับสมัครพี่เลี้ยงค่ายปี59 เพิ่มเติม

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

1.  รายละเอียด

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  โดย ฝ่าย พสวท. ประสงค์รับสมัครนิสิต นักศึกษา จำนวน 10 คน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน 2560 ณ ตำนานป่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

กลุ่มเป้าหมาย

เกณฑ์และคุณสมบัติในการคัดเลือก

 2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

1) เป็นนักเรียน  นิสิต นักศึกษา ทุน พสวท.

 2.2 นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี  โท

      หรือ เอก 

2) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้ทุกวัน

 

3) ถ้ามีประสบการณ์ในการเป็นพี่เลี้ยงค่ายฯ อื่นๆ    จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.  ระยะเวลาการรับสมัคร  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  1 - 15 กุมภาพันธ์  2560

4.  วิธีการสมัคร

          กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร และแบบฟอร์มเกี่ยวโป้ง  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่)

ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5.   ประกาศผลการคัดเลือก 

คณะกรรมการค่ายฯ จะพิจารณาคัดเลือกและประกาศการคัดเลือกวันที่  27  กุมภาพันธ์  2560 ทางเว็บไซต์ สสวท. http://dpst.ipst.ac.th

 

         

{{{{{{