เชิญเข้าร่วม "โครงการสมัครสถานศึกษาให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล" (พิเศษเฉพาะนักเรียนทุน)

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

ด้วย สำนักงาน ก.พ. จะจัด “โครงการสมัครสถานศึกษาให้แก่นักเรียนทุนรัฐบาล” ขึ้นเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้นักเรียนทุนที่ยังไม่มีสถานศึกษาตอบรับหรืออยู่ระหว่างการสมัครสถานศึกษา ได้พบสอบถามข้อมูลต่างๆ และสัมภาษณ์กับผู้แทนสถานศึกษา อันจะช่วยให้นักเรียนได้เลือกสถานศึกษาที่เหมาะสมและสามารถสมัครสถานศึกษาได้เร็วขึ้น

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม THAI SCHOLAR’S INFORMATION (แบบตอบรับ) และส่งกลับอีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2557 ค่ะ (ในแบบตอบรับจะระบุวันที่ 24 ต.ค. 57 แต่ส่งได้ถึง 27 ต.ค. นะคะ)

เอกสารแนบ
- รายละเอียดโครงการ (หนังสือเชิญ กำหนดการ รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ)
- แบบตอบรับ (พสวท.)