เชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ก่อนเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ ของสำนักงาน ก.พ.

on . Posted in ข่าวกิจกรรม

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะจัดสัมมนาโครงการเสริมสร้างความรู้ก่อนเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศ สำหรับนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยร และทุนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในวันที่ 18 และ 19 กันยายน 2557 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมเอชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุนได้รับทราบแนวทางการจัดทำเอกสารที่ใช้ในการสมัครสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการนี้ สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนนักเรียนทุน พสวท. ที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว โดยขอให้กรอกใบสมัครและส่งไปยังสำนักงาน ก.พ. ตามรายละเอียดที่ให้ไว้ ภายในวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 ก่อนเวลา 12.00 น. ที่อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กำหนดการ || ใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้คุณแววพรรณ 0-2547-1458