สมัครรับทุน พสวท.

เชิญสมัครรับทุน พสวท.
ระดับม้ัธยมศึกษา
- ทุนระดับมัธยมศึกษา เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม - 30 ตุลาคม 2556

ระดับอุดมศึกษา
- ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556

สมัครรับทุน พสวท.
กำหนดการสอบคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

 

ศูนย์มหาวิทยาลัย

รับสมัคร

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์สอบ

สอบข้อเขียน

ประกาศผลการสอบข้อเขียน

สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อ

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รายงานตัว

หมายเหตุ

1. จุฬาลงกรณ์

25 ก.ค.– 8 ส.ค. 56

11 ก.ย. 56

19-23 ก.ย.56

1 พ.ย. 56

12 ธ.ค. 56

20 ธ.ค. 56

25 .ค. 56

สมัครสอบออนไลน์

http://www. atc.chula.ac.th

2.มหิดล

ส.ค. – ก.ย. 56

-

พ.ย. หรือ ธ.ค.

ธ.ค. 56

ธ.ค. 56

ธ.ค. 56

 

สอบถามข้อมูล http://www.sc.mahidol.ac.th/sced

3.เกษตรศาสตร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ศิลปากร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.เชียงใหม่

1 ม.ค. – 15 ก.พ. 2556

11 มี.ค.56

28 เม.ย. 56

24 พ.ค. 56

8 -9

มิ.ย. 56

8 -9

มิ.ย. 56

7 ก.ย. 56

สมัครสอบออนไลน์

http://www1.science.cmu.ac.th/stdipst

6.นเรศวร

 

 

 

 

 

 

 

 

7.ขอนแก่น

1-31 ส.ค. 56

13 ก.ย. 56

28 ก.ย. 56

2 ธ.ค. 56

14 .ค. 56

20 ธ.ค. 56

11 ม.ค. 57

สมัครสอบออนไลน์

http://www.sckku.ac.th.stdpst

8.เทคโนโลยี

  สุรนารี

บัดนี้-29 ส.ค. 56

10 ก.ย. 56

15 ก.ย.56

30 ก.ย. 56

5 ต.ค. 56

15 ต.ค. 56

14 พ.ย. 56

สมัครสอบออนไลน์

http://www.sut.ac.th/ces

9.สงขลานครินทร์

บัดนี้-18 ส.ค. 56

26 ส.ค.56

1 ก.ย. 56

16 ก.ย. 56

21-22 ก.ย. 56

30 ก.ย. 56

15 พ.ย. 56

สมัครสอบออนไลน์

http://www.sc.psu.ac.th

10.วลัยลักษณ์

14 ต.ค.-14 พ.ย. 56

2 ธ.ค. 56

15 .ค. 56

27 .ค. 56

11-12 ม.ค. 57

17 ม.ค. 57

24-26

ม.ค. 56

สอบถามข้อมูล คุณสุเมธี  ส่งเสนอ

โทร. 275 67-2056

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.