คู่มือการใช้งานระบบ

on . Posted in โครงการ พสวท.

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศนักเรียนทุน พสวท.
- คู่มือสำหรับนักเรียน
- คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ในโครงการ พสวท.
- คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ สสวท.

หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ นักเรียนทุน พสวท.
- หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ นักเรียนทุน พสวท. ปรับปรุงปี58
- รายชื่อหลักสูตรที่อนุญาตให้นักเรียนทุน-พสวท-เลือกศึกษาได้-เพิ่มเติมปี 58
- รายชื่อหลักสูตรที่อนุญาตให้นักเรียนทุน-พสวท-เลือกศึกษาได้